Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on 13/06/2014 9:06

Op het Godslam rust mijn ziele

 Geestelijke Liederen 128

Op het Godslam rust mijn ziele,
vol bewond’ring bidt zij aan;
alle, alle mijne zonden
heeft Zijn zoenbloed weggedaan.

Zalig rustoord, zoete vrede
vult mijn hart en blijft het bij.
Hij, in wie God Zelf kan rusten
is het rustpunt ook voor mij.

Ruste vond hier mijn geweten,
want Zijn bloed, o heilfontein,
heeft van alle mijne zonden
mij gewassen, blank en rein.

Met de vrede Gods in ’t harte
ga ik hier door smart en strijd;
eeuw’ge rust vind ik daarboven
In des Godslams heerlijkheid.

Daar zal Hem mijn oog aanschouwen,
Hem, wiens liefde mij verkwikt;
Hem, wiens trouw mij hier geleidde,
wiens genâ mij heil beschikt.

Daar bezingen Zijne liefde
duurgekochten door Zijn bloed;
daar is Sions zaal’ge ruste,
’t eindloos loflied, ’t eeuwig goed.